Grote verschillen prijzen bouwvergunningen dakkapel

Een bouwvergunning kost dit jaar gemiddeld vijf procent meer dan in 2011. Dat is een veel grotere stijging dan in voorgaande jaren, toen de bouwleges met één tot twee procent omhoog gingen. Dit blijkt uit onderzoek van Bouwleges.nl in opdracht van Vereniging Eigen Huis. Ook de enorme verschillen in gemeentelijke tarieven voor diverse categorieën bouwvergunningen zijn dit jaar verder toegenomen.

Gemeente Grave één van de duurste gemeenten

Zo kost een kleine bouwvergunning, bijvoorbeeld voor een dakkapel, in de gemeente Grave maar liefst twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde. Grave behoort hiermee tot de top zes van duurste gemeenten in Nederland.

VVE

Vereniging Eigen Huis wil al langer dat het kabinet ingrijpt door gemeenten te verplichten duidelijk te zijn over de kostprijs van een bouwvergunning en door een maximumtarief in te voeren waarmee excessief hoge leges en verhogingen worden tegengegaan. Zelf gaat de vereniging de gemeenteraden in de honderd gemeenten waar de bouwleges dit jaar met vijf procent of meer stijgen in een brief oproepen kritische vragen te stellen aan het college van B & W over de hoogte van bouwleges en de onderbouwing ervan. De gemeenteraad kan toekomstige legesverhogingen tegenhouden of aanpassen.

Jaarlijks onderzoek

Ieder jaar laat Vereniging Eigen Huis door Bouwleges.nl in alle gemeenten de tarieven voor bouwvergunningen onderzoeken voor drie categorieën: een dakkapel van 10.000 euro, een uitbouw van 45.500 euro en een nieuwbouwwoning met een aanneemsom van 130.000 euro. Gemiddeld genomen zijn de legestarieven in 2012 ruim vijf procent hoger dan vorig jaar. Deze stijging is meer dan het dubbele van de verwachte inflatie.

Bron: Arenalokaal